Informacje niejawne

  • Sprawowanie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  • Tworzenie dokumentacji systemu komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych, w tym Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji.
  • Szkolenie pracowników z zasad ochrony informacji niejawnych.
  • Wspomaganie pracy Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 15 UOIN lub objęcie funkcji Pełnomocnika ds. OIN w niepełnym wymiarze etatu.