Formularz kontaktowy

Jeśli nie chcesz korzystać z formularza, inne sposoby skontaktowania się ze mną znajdziesz na dole strony.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem przesyłanych danych jest firma Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Wojciech Piasecki z siedzibą w Gdyni 81-549, ul. Spokojna 69/71/2, e-mail: wp@zbin.pl.
  2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie nawiązanie kontaktu, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda.
  3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące mojej osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
  5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.