O mnie

Ochroną informacji zainteresowałem się w roku 1999, kiedy to zacząłem pracę w dużej jednostce administracji państwowej. Od tamtego czasu zajmowałem się zagadnieniami ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, sprawami obronnymi oraz Obroną Cywilną między innymi w instytucjach samorządowych, administracji skarbowej, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach kultury oraz służbie zdrowia.

Jestem certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014 oraz administratorem bezpieczeństwa informacji, wpisanym do rejestru GIODO. Posiadam również uprawnienia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Uczestniczyłem również w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących ochrony informacji.

Zapraszam do współpracy.

Wojciech Piasecki